Menu

Retningslinjer

Om ikke annet er angitt, kan bilder fra denne databasen benyttes fritt til profilering av Innlandet fylke og Innlandet fylkeskommunes virksomhet. Det er ikke tillatt å videredistribuere eller selge bilder fra databasen.

Brukernavn og passord er personlig og kan ikke benyttes av andre enn den som har fått tilgang til databasen. Den som bestiller bilder er ansvarlig for at bildene benyttes i tråd med retningslinjene og til det formålet som var oppgitt ved bestilling. Brudd på vilkårene kan medføre erstatningskrav.

Kreditering: Fotografens navn skal oppgis i form av kreditering under eller ved siden av bildet der det brukes/publiseres. Kreditering skrives slik: Foto: Fornavn Etternavn.
Hvis det ikke er oppgitt navn på fotograf skal Innlandet fylkeskommune krediteres.